skyline - Vastgoedjager

Disclaimer

Copyright

Alle inhoud van deze pagina’s, zoals teksten, grafische elementen, logo’s, buttons, audio- of videoclips en software is eigendom van Vastgoedjager of Locatiewens of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vastgoedjager of Locatiewens te Hilversum (Nederland).

De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan Vastgoedjager of Locatiewens niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend.

Deze site is gemaakt en wordt geƫxploiteerd door Vastgoedjager in Nederland. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.

Privacyverklaring

Als u besluit locatiegegevens naar Vastgoedjager of Locatiewens te zenden, geeft u Vastgoedjager of Locatiewens daarmee toestemming om deze gegevens te publiceren op haar sites. Vastgoedjager of Locatiewens gaan vertrouwelijk met deze locatiegegevens om en zullen ze niet ter beschikking stellen aan derden.